Various Artists – 30 Stars: Movies

Seria 30 STARS prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: Movies,” na którym znalazły się największe filmowe hity doskonale znane ze srebrnego ekranu. Swoje filmowe hity zaprezentowali tu m.in. Fear Factory, Bill Medley & Jennifer Warnes, Kenny Loggins, Ray Parker Jr., Simon […]

Various – “30 Stars: 80s”

 Seria 30 STARS prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 80s,” który zawiera 30 hitów z najbardziej szalonej dekady, jakimi były lata osiemdziesiąte. Premiera wydawnictwa w dniu 28.04.2015. Piosenki takich gwiazd jak: Whitney Houston, Wham! Rick Astley, Cyndi Lauper czy The Jacksons […]

Various Artists – 30 Stars: 90s

Seria 30 STARS prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 90s,” na którym znalazło się trzydzieści hitów gwiazd lat dziewięćdziesiątych dobranych tak, aby zagwarantować słuchaczowi dobrą zabawę. Swoje wielkie hity zaprezentowali tu m.in. Britney Spears, Christina Aguilera, The Backstreet Boys, Ricky Martin, […]

Various Artists – “30 Stars: 70s”

Seria 30 Stars prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 70’s,” na którym znalazło się trzydzieści utworów największych gwiazd tamtej dekady. Dwupłytowy album ujrzy światło dzienne już 28.04.2015. Wybierz się w muzyczna podróż do tej niesamowiteh dekady i przypomnij sobie jej niepowtarzalny […]

Various Artists – “30 Stars: 2000s”

Seria 30 Stars prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 2000’s,” na którym znalazło się trzydzieści utworów gwiazd pierwszej dekady nowego tysiąclecia. Premiera krążka nastąpiw dniu 28.04.2015. Swoje przeboje zaprezentowali na tym albumie m.in.  P!nk, Justin Timberlake, Shakira, Britney Spears, Pitbull, Alicia […]

 

Życzenia Wielkanocne

jajka-wielkanoc-krokusy

Życzę aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Various Artists – 30 Stars: Movies

Various Artists - 30 Stars: Movies, Italo Disco, Euro Disco, 80's, 90's, radio station, radio one live 80

Various Artists – 30 Stars: Movies

Seria 30 STARS prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: Movies,” na którym znalazły się największe filmowe hity doskonale znane ze srebrnego ekranu. Swoje filmowe hity zaprezentowali tu m.in. Fear Factory, Bill Medley & Jennifer Warnes, Kenny Loggins, Ray Parker Jr., Simon & Garfunkel i wielu innych.

Jak na całą serię przystało – premiera jak i poprzednich wydawnictw planowana jest na 28.04.205

Read more »

Various – “30 Stars: 80s”

Various – “30 Stars: 80s”, Italo Disco, Euro Disco, 80's, 90's, radio station, radio one live 80

Various – “30 Stars: 80s”

 Seria 30 STARS prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 80s,” który zawiera 30 hitów z najbardziej szalonej dekady, jakimi były lata osiemdziesiąte. Premiera wydawnictwa w dniu 28.04.2015. Piosenki takich gwiazd jak: Whitney Houston, Wham! Rick Astley, Cyndi Lauper czy The Jacksons pozwolą wrócić słuchaczowi do szalonych czasów kostki Rubika, niesamowitych makijaży i kolorowego lakieru na fantazyjnych fryzurach.

Read more »

Various Artists – 30 Stars: 90s

Various Artists - 30 Stars: 90s', Italo Disco, Euro Disco, 80's, 90's, radio station, radio one live 80

Various Artists – 30 Stars: 90s’

Seria 30 STARS prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 90s,” na którym znalazło się trzydzieści hitów gwiazd lat dziewięćdziesiątych dobranych tak, aby zagwarantować słuchaczowi dobrą zabawę. Swoje wielkie hity zaprezentowali tu m.in. Britney Spears, Christina Aguilera, The Backstreet Boys, Ricky Martin, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince I wielu innych.

W sklepach muzycznych pojawi się 28.04.2015

Read more »

Various Artists – “30 Stars: 70s”

Various Artists – “30 Stars: 70s”, Italo Disco, Euro Disco, 80's, 90's, radio station, radio one live 80

Various Artists – “30 Stars: 70s”

Seria 30 Stars prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 70’s,” na którym znalazło się trzydzieści utworów największych gwiazd tamtej dekady.

Dwupłytowy album ujrzy światło dzienne już 28.04.2015.

Wybierz się w muzyczna podróż do tej niesamowiteh dekady i przypomnij sobie jej niepowtarzalny smak. Swoje przeboje zaprezentowali tu m.in. Electric Light Orchestra, Bob Dylan, Earth, Wind & Fire, The Jacksons, Lou Reed i wielu innych.

Read more »

Various Artists – “30 Stars: 2000s”

Various Artists – “30 Stars: 2000s”, Italo Disco, Euro Disco, 80's, 90's, radio station, radio one live 80

Various Artists – “30 Stars: 2000s”

Seria 30 Stars prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: 2000’s,” na którym znalazło się trzydzieści utworów gwiazd pierwszej dekady nowego tysiąclecia. Premiera krążka nastąpiw dniu 28.04.2015. Swoje przeboje zaprezentowali na tym albumie m.in.  P!nk, Justin Timberlake, Shakira, Britney Spears, Pitbull, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Dido I wielu innych.

Read more »

Various – “30 Stars: Classic Rock”

Various – “30 Stars: Classic Rock”, Italo Disco, Euro Disco, 80's, 90's, radio station, radio one live 80

Various – “30 Stars: Classic Rock”

Seria 30 STARS prezentuje dwupłytowy album „30 Stars: Classic Rock,” na którym znalazło się trzydzieści klasycznych, rockowych hitów największych gwiazd gatunku. Premiera dwupłytowego albumu spodziewana jest na 28.04.2015. Swoje wielkie przeboje zaprezentowali tu m.in. Meat Loaf, Boston, Alice Cooper, Europe, Deep Purple, Journey  i wielu innych.

Read more »

Martin Gore (Depeche Mode) – „Europa Hymn” – premiera teledysku

Wiele mówiono, wiele spekulowano i…. Martin Gore, członek Depeche Mode, wydaje swoją solową płytę, zatytułowaną „MG”. Jednym z jej promocyjnych kawałków jest singiel „Europa Hymn”, który właśnie doczekał się teledysku. Możecie go obejrzeć tutaj:

Album „MG” będzie mieć swoją premierę 27 kwietnia 2015 roku.

źródło: Musictothepeople.pl

Obejrzyj zwiastun filmu o Kurcie Cobainie, „Montage of Heck”

Obejrzyj zwiastun filmu o Kurcie Cobainie, "Montage of Heck", Italo Disco, Euro Disco, 80's, 90's, radio station, radio one live 80

Obejrzyj zwiastun filmu o Kurcie Cobainie, „Montage of Heck”

W sieci po­ja­wił się tra­iler filmu „Co­ba­in: Mon­ta­ge of Heck”. Nad fil­mem pra­co­wa­ła mię­dzy in­ny­mi córka mu­zy­ka, Fran­ces Bean Co­ba­in. Po po­ka­zie na Sun­dan­ce Film Fe­sti­val po­ja­wi­ły się bar­dzo po­zy­tyw­ne re­cen­zje filmu, któ­re­go za­po­wiedź można obej­rzeć po­ni­żej.

„Cobain: Montage of Heck” to pierwszy autoryzowany dokument o Kurcie Cobainie. Za reżyserię odpowiada Brett Morgen. Przy projekcie pracowała córka wokalistyNirvany, Frances Bean Cobain, dzięki czemu obraz nabrał wyjątkowego charakteru. Twórcy nie zgodzili się, aby przy filmie pracowała Courtney Love, ale mimo to udało im się wykorzystać archiwalne materiały związane z Cobainem.

W zapowiedzi „Cobain: Montage of Heck” pojawiają się niepublikowane dotąd nagrania z domowych archiwów Kurta. Dokument opisuje życie i twórczość artysty, który stał się głosem swojego pokolenia, a następnie popełnił samobójstwo w wieku zaledwie 27 lat, będąc u szczytu swojej kariery.

W filmie wykorzystano również niewydane utwory Nirvany oraz niepublikowane fotografie i dzienniki Kurta Cobaina. „Cobain: Montage of Heck” zostanie wyemitowane w amerykańskim HBO 4 maja.

Ewa Bem dołącza do projektu Albo inaczej

Już nie­dłu­go od­bę­dzie się pre­mie­ra al­bu­mu „Albo ina­czej”. Mimo to nadal nie­zna­nych jest wiele szcze­gó­łów na temat pro­jek­tu. 60a7c83b1142ffcbd44908365804a178Teraz oka­za­ło się, że po Woj­cie­chu Gąs­sow­skim do Albo ina­czej

do­łą­czy­ła Ewa Bem.

Ewa Bem to ar­tyst­ka znana przede wszyst­kim z prze­bo­jów ta­kich jak „Moje serce to jest muzyk”, „Wy­szłam za mąż, zaraz wra­cam” czy „Po­mi­do­ry”. Tym razem au­tor­ka wy­mie­nio­nych po­wy­żej utwo­rów zmie­rzy­ła się z tek­stem ra­po­wym – na razie nie wia­do­mo jesz­cze, o jaki tekst cho­dzi.

Po­ni­żej można obej­rzeć frag­ment wy­wia­du z Ewą Bem, w któ­rym opo­wia­da o pracy przy utwo­rze oraz za­pra­sza na kon­cert pre­mie­ro­wy:

Przy­po­mi­na­my też o uro­czy­stym kon­cer­cie pre­mie­ro­wym „Albo ina­czej”, który od­bę­dzie się w ra­mach fe­sti­wa­lu Red Bull Music Aca­de­my Week­en­der 17 kwiet­nia w Te­atrze Dra­ma­tycz­nym w Pa­ła­cu Kul­tu­ry i Nauki. Poza Kry­sty­ną Proń­ko oraz Ewą Bem wy­stą­pią rów­nież inni ar­ty­ści, któ­rzy wzię­li udział w pro­jek­cie Albo ina­czej, m.​in. An­drzej Dą­brow­ski czy Zbi­gniew Wo­dec­ki.

Designed for website builder